Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

oraz

Państwowa Naddnieprzańska Akademia Budownictwa i Architektury w Dniepropietrowsku


 serdecznie zapraszają Szanownych Państwa do składania referatów do


XXIII księgi konferencyjnej
„Teoretyczne Podstawy Inżynierii Lądowej”