Tematyka Konferencji

 

·        mechanika teoretyczna i analityczna

·        mechanika ośrodków ciągłych

·        statyka i dynamika konstrukcji inżynierskich

·        konstrukcje budowlane

·        mosty i budowle podziemne

·        inżynieria komunikacyjna

·        inżynieria materiałów budowlanych

·        inżynieria produkcji i zarządzanie w budownictwie

·        metody komputerowe w inżynierii lądowej