Zgłaszanie referatów

 

Prosimy o przesyłanie referatów w wersji elektronicznej (w formacie DOC oraz PDF) na adres tfoce@il.pw.edu.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 2 listopada 2015 r. Referaty powinny być przygotowane zgodnie ze wzorcem załączonym poniżej. Jedna osoba może zgłosić nie więcej niż dwie prace swojego autorstwa (współautorstwa).

 

Ważne terminy

 

2 listopada 2015 r.                      –   ostatni dzień składania referatów

grudzień 2015 r.                          –   publikacja XXIII księgi polsko-ukraińskiej